Zapraszamy na konferencję

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko, Powiat Giżycki oraz  Gmina Miłki zapraszają na konferencję „Aktywność  mieszkańców  gminy  Miłki  w  trzecim  sektorze”, która odbędzie się w  dniu 5 września 2012 r.  o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Miłkach (ul. Szkolna 1b). 

 

PROGRAM :

  1. Przywitanie gości.
  2. Organizacje pozarządowe w gminie Miłki. Jak wypadamy na tle innych gmin powiatu giżyckiego?  – wystąpienie wójta Miłek Stanisława Wąsiakowskiego.
  3. Kto pomaga organizacjom pozarządowym? – wystąpienie Izabeli Liedtke, koordynatorki biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku oraz Jagody Nowickiej, doradcy i specjalisty ds. promocji Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku. Animacja na przykładzie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kleszczewo – wystąpienie Renaty Jankowskiej, doradcy i animatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku.
  4. Punk Konsultacyjny Podmiotów Ekonomii Społecznej – w Rucianem-Nidzie – jako animator rozwoju ekonomii społecznej. Dobre praktyki – Wieś z duszą” – Sieć wsi tematycznych województwa warmińsko-mazurskiego jako pomysł na lokalną aktywność – prezentacja Barbary Elżbiety Wyłudek, prezes Stowarzyszenia „Kobieta na Plus” w Rucianem-Nidzie.
  5. Jak ożyły Jeziorowskie? – wystąpienie Anny Nowokolskiej, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka” w Kruklankach.
  6. Prezentacje organizacji działających w gminie Miłki.
  7. Dyskusja.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny!

 

 

 

Zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz rozwoju III sektora w powiecie giżyckim” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.