Zapraszamy na konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” organizowane z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. w godz. 10:00-12:30 w Starostwie Powiatowym, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko – sala konferencyjna. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 8 lipca 2019 r. na adres mailowy: fundusze2@gizycko.starostwo.gov.pl  lub telefonicznie (87) 428 59 58 wew. 59.

Projekt strategii jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne/