Zapraszamy na spotkania z tańcem i ruchem

W życiu spotkamy się z sytuacjami, na które nie mamy wpływu, dotykają nas jednak skutki tych zdarzeń. Pandemia i doświadczenia z nią związane tj. strach przed chorobą, śmiercią własną i bliskich, brak swobodnego dostępu do opieki medycznej, całkowita izolacja wywarła bardzo negatywny wpływ na nasze codzienne życie a u starszych i chorych spotęgowały poczucie izolacji społecznej, samotności i depresji.

Czy możemy sobie pomóc? Konkretne działania wzmacniają organizm i tym samym minimalizują negatywne skutki. Jedną z dziedzin, która pozytywnie oddziałuje na człowieka na trzech istotnych płaszczyznach: fizycznej, psychicznej i społecznej jest aktywność fizyczna, a wśród nich taniec i ruch przy muzyce.

Giżyckie Stowarzyszenie Tulipany zaprasza chętnych – szczególnie starszych, z niepełnosprawnościami – na cykl spotkań z tańcem i ruchem. Rodzaj aktywności będzie dostosowany do możliwości fizycznych uczestników. Przekonacie się, że można tańczyć siedząc na krześle! Zalecane sportowe obuwie i butelka z wodą.

Gdzie? – klub seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9B

Kiedy? – 04.04.2023 r. (i co drugi wtorek) o godz. 15:00

Informacja szczegółowa – tel. 600-893-086

ZAPRASZAMY!

 

Spotkania z tańcem i ruchem są realizowane w ramach zadań:

„Relaks z tańcem. Przeciwdziałanie depresji i izolacji społecznej” współfinansowanego przez Powiat Giżycki, umowa nr 4/2023

i „Tulipany proszą do tańca” współfinansowanego przez Gminę Miejską Giżycko, umowa nr 3/IV/2023.