Zapraszamy na spotkanie

owies-logoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na seminarium tematyczne pt. “CIS jako skuteczna forma aktywizacji społeczno-zawodowej”, poświęcone formalno-prawnym aspektom zakładania oraz prowadzenia centrów integracji społecznej, które odbędzie się 2 marca br. o godz. 16.00 w Węgorzewie – w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 3.

Centrum integracji społecznej jest  podmiotem reintegracyjnym wykorzystującym szeroki zakres działań  zmierzających do odbudowania umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych osób podlegających wykluczeniu społecznemu,  efektywnie ograniczając zjawisko ich marginalizacji, dlatego też warto poszerzyć swoją wiedzę o formalno-prawne ramy  zakładania oraz funkcjonowania tej instytucji.

Podczas seminarium dowiedzą  się Państwo jaka jest rola CIS w lokalnym rynku pracy, kto i na jakich zasadach może rozpocząć jego prowadzenie, czy też skąd pozyskać środki na jego finansowanie.

Bezpłatne seminarium, mające formę specjalistycznego wykładu, adresowane jest do grup/osób/przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, a także do środowisk/społeczności przystępujących do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (natalia.skoratko@adelfi.pl) do dnia 26 lutego. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

Program seminarium [POBIERZ]

Natalia Skoratko
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku