Zapraszamy na spotkanie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i biznesu społecznego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Miasta w Giżycku, Al. 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko.

Z dniem 1 października 2015 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu OWES, w ramach którego prowadzić będziemy liczne działania, takie jak: informacja i promocja ekonomii społecznej, animacja, szkolenia, będziemy również prowadzić sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej – w Ełku, Giżycku i Olecku, a także przyznawać dotacje na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie 1.850 zł. Więcej szczegółów odnośnie naszej oferty wsparcia przedstawimy podczas spotkań.

W szczególności zapraszamy na spotkanie przedstawicieli samorządów, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz osoby bezrobotne, niepełnosprawne i wszystkie zainteresowane prowadzeniem własnej działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Program spotkania:

10:00 – 10:10– Rejestracja uczestników spotkania,

10:10 – 10:20 – Przedstawienie oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Agnieszka Łask, specjalista ds. informacji i promocji,

10:20 – 10:45 – Kompleksowe doradztwo – prezentacja oferty doradczej Ośrodka – Małgorzata Ćwikowska, doradca kluczowy,

10:45 – 11:00 – Animacja lokalnych społeczności i animacja specjalistyczna w samorządach – prezentacja oferty animacyjnej OWES, Grzegorz Stachurski, animator specjalistyczny,

11:00 – 11:30 – Panel pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo: agnieszka.lask@adelfi.pl, lub telefonicznie: 87/737 74 82.