Zapraszamy na szkolenie

Rachunkowość, księgowość i sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych to obowiązek. Jak robić to prawidłowo, nie popełniać błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Giżycku.

Temat szkolenia: „Finanse i księgowość w praktyce oraz sprawozdawczość roczna”

Termin i miejsce:

29-30.06.2019 (sobota, niedziela), 

Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22

Zakres tematyczny szkolenia:

– Podstawowe zasady prowadzenia finansów w podmiotach ekonomii społecznej;

– Planowanie i budowa budżetu rocznego;

– Ewidencja zdarzeń gospodarczych i monitoring działań;

– Zatrudnianie w NGO;

– Sprawozdawczość finansowa organizacji.

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 26 czerwca br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: kamila.guzewicz@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk. Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

 

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Program szkolenia [pobierz]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach [pobierz]