Zapraszamy na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na dwudniowe szkolenie otwarte z logiki projektowej, które odbędzie się w dniach 14-15 lutego 2020 r. w Ekomarinie Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14.

Temat szkolenia: „Od pomysłu do projektu – logika projektowa”

Termin i miejsce: 14-15.02.2020 (piątek, sobota), Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14

Czas trwania szkolenia:
14 luty godz. 9:00-16:00 (z przerwami)
15 luty godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne. Szczegółowy program szkolenia w załączniku.

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń: Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 12 lutego br. (do godziny 12.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Stowarzyszenie ADELFI
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
Małeckich 3/24, 19-300 Ełk

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
3 Maja 11 lok. 1 i 2
11-500 Giżycko
tel. 501 034 786