Zapraszamy na szkolenie z logiki projektowej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”, które odbędzie się w dniach 25-26 luty 2023r.  w Olecku.

Temat szkolenia: „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Trenerka: Urszula Trubacz

Termin: 25-26 luty 2023r. (sobota i niedziela)

Miejsce: 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Godziny szkolenia: 25-26.02. 2023 r. w godz. 9:00 – 16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Rekrutacja: Aby się zgłosić należy do dnia 20.02.2023 r. do godz. 10:00 wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzp5FBGazXEeGXC7qBHvkA3uNAm4ziQ2OPfO8ein40bKqynA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Kamilą Guzewicz tel. 796-373-811 lub Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach (aktualizacja 03.2021)