Zapraszamy na szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.11.51.265) osoby pracujące ze źródłami promieniowania jonizującego powinny posiadać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia z ochrony radiologicznej, ważne przez 5 lat. Szkolenie odbędzie się 14-15 marca 2013 r. w bibliotece szpitala powiatowego, ul. Warszawska 41 w Giżycku.

Planowane godziny:
14.03.2013 r.  szkolenie w godz. 9.30 – 16.30
15.03.2013 r. seminarium powtórkowe przed egzaminem w godz. 9.30 do 11.00 (ok. godz. 11.00 egzamin)

Na stronie internetowej szpitala http://www.zozgiz.pl/index.php?page=news&news=163&p=0 znajduje się formularz zgłoszenia z ceną za szkolenie i pozostałymi niezbędnymi wyjaśnieniami.

Szkolenie jest realizowane dla następujących specjalizacji medycznych:

  1. LR – lekarzy radiologów,
  2. LRZ – lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej,
  3. LIX – lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
  4. LST – lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości,
  5. Techników Elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne.