Zapraszamy na Targi Pracy i Kariery

Serdecznie zapraszamy młodzież uczącą się, absolwentów, osoby poszukujące pracy, bezrobotne  oraz wszystkich zainteresowanych na Targi Pracy i Kariery pn. „Zaplanuj z nami swoją przyszłość”, które odbędą się 5 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku. Honorowy Patronat nad Targami objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski oraz Starosta Giżycki.

 

PRZEDSIĘBIORCO!

SZUKASZ PRACOWNIKÓW?

CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ NA TARGACH PRACY?

Skontaktuj się z pośrednikiem pracy – Agnieszką Zdanewicz – tel. (87) 428-13-03.

 

Targi pracy są jedną z szeregu imprez edukacyjnych odbywających się pod wspólnym hasłem „Zaplanuj z nami swoją przyszłość”, realizowanych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ubiegłym roku targi odwiedziło około 500 osób zainteresowanych pracą krótkoterminową, stałą w kraju, jak i zagranicą, ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz poradami z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, prawa, jak i pomocy społecznej. Osoby te miały możliwość zapoznania się z 249 ofertami pracy, pozyskanymi przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TARGÓW PRACY I KARIERY
„Zaplanuj z nami swoją przyszłość”

pod Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Mariana Podziewskiego oraz Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego

Termin: 05.06.2012 r.; godz.: 10:00 – 14:00

W programie:

  1. Uroczyste otwarcie targów
  2. Występ grupy artystycznej
  3. Prezentacje placówek edukacyjnych oraz oferty lokalnych pracodawców
  4. Finał Gry Miejskiej „Kariera w Giżycku”
  5. Konsultacje indywidualne z ekspertami: m.in. doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, w trakcie których można będzie uzyskać informacje na temat rynku pracy, wyboru szkoły, prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia; zbadać własne predyspozycje osobowościowe, zawodowe, przedsiębiorcze itp.
  6. Informacja o instytucjach wspierających młodzież na lokalnym rynku pracy – promocja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3.
  7. Zamknięcie targów.

Organizator:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku, tel. (87) 428-15-03

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku, tel. (87) 428-13-03

przy współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Giżyckich Targów Pracy i Kształcenia Zawodowego, który odbyły się w roku ubiegłym [zobacz]