Zapraszamy na warsztaty

Uprzejmie zapraszamy uczniów i słuchaczy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, do udziału w „Przeglądzie Artystycznym Młodzieży”, w ramach którego na przełomie października i listopada zaplanowano zorganizowanie warsztatów w następujących kategoriach:

 

  1. teatr – definiowany jako rodzaj sztuki widowiskowej, w którym aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności,
  2. piosenka – sztuka organizacji dźwięków, które w realizacji przebiegają przede wszystkim w czasie,
  3. taniec – definiowany jako zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką,
  4. plastyka – twórczość odbierana wizualnie: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia.

Warsztaty polegające na doskonaleniu i rozwijaniu umiejętności uczestników, obejmą programem podstawowe elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatne do procesów twórczych wymienionych dziedzin sztuki, tj:

teatr – emisja głosu, dykcja, ruch sceniczny, praca z reżyserem, interpretacja, dobór repertuaru,

piosenka – emisja głosu, dykcja, interpretacja, dobór repertuaru, wizerunek sceniczny, praca z mikrofonem i odsłuchem,

taniec – podstawy rytmiki, zapoznanie uczestników z tańcem, pokazanie różnorodności stylów i odmian, elementy tańca klasycznego i towarzyskiego, nauka kroków tańca nowoczesnego i łączenia w układy taneczne, wskazówki do tworzenia własnych choreografii,  

plastyka – pojęcia teoretyczne z zakresu plastyki i sztuki, podstawowe techniki i pojęcia plastyczne,

Warsztaty zakończone zostaną 28 listopada br. prezentacją w formie gali.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 do dnia 14 października 2013 r. do godz. 15:00.

Informacji udziela Ryszard Należyty, z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, tel. (87) 429 94 35, kom. 664 41 27 39.