Zapraszamy na wystawę „Twój dom – dialog z tradycją”

Starostwo Powiatowe w Giżycku we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Giżyckiego do obejrzenia wystawy „Twój dom – dialog z tradycją”, która będzie udostępniona w terminie od 26 lipca do 5 sierpnia 2011 roku w Giżyckim Centrum Kultury przy ul. Konarskiego 8.

Podczas wystawy prezentowane będą projekty 28 domów jednorodzinnych, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie architektonicznym przeprowadzonym w 2010 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W wyniku przeprowadzonego konkursu powstał zbiór projektów zgodnych z kanonem budownictwa regionalnego Warmii i Mazur, a jednocześnie odpowiadających wymaganiom i potrzebom współczesnego człowieka oraz uwzględniających nowoczesne technologie w budownictwie.

Wyłonione w konkursie projekty mogą zostać zakupione w autorskich pracowniach lub stać się inspiracją, jak budować w zgodzie z tradycją. Założeniem konkursu było, by ceny sprzedaży prezentowanych projektów były zbliżone do cen rynkowych projektów gotowych o podobnych parametrach, a koszty budowy i eksploatacji – możliwie jak najniższe.

Z katalogiem projektów można zapoznać się na stronie internetowej:

www.architektura.warmia.mazury.pl