Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Starosta Giżycki zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 grudnia 2011 r. (piątek). Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia. 

Ogłoszenie.doc [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy.doc [pobierz]

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert opisany został w pkt XIV „Rocznego programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” (załącznik do Uchwały nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2011 r.) [pobierz]