Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety i zgłoszenia zamierzeń na przyszły rok

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”. W związku z harmonogramem prac nad projektem budżetu Powiatu na przyszły rok prosimy o składanie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2024 r.

Dzięki wypełnieniu ankiety:

  • potwierdzają lub aktualizują Państwo dane teleadresowe organizacji,
  • organizacja ma możliwość zgłoszenia zamierzeń, jakie planuje zgłosić do dofinansowania przez Powiat Giżycki w przyszłym roku w trybach przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • możliwe jest przekazywanie przez Starostwo Powiatowe w Giżycku informacji dotyczących sektora pozarządowego m.in. w zakresie konkursów ogłaszanych przez Powiat Giżycki, możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych przez sektor pozarządowy, szkoleniach, konferencjach itp.
  • publikowana i aktualizowana jest „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego” na stronach internetowych Powiatu Giżyckiego (portal informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej) w celu dostarczenia aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć/przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 211, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub skan pocztą elektroniczną na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

 

Ankieta [pobierz DOC]

Ankieta [pobierz PDF]