Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie

Stowarzyszenie Adelfi, prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, zaprasza na seminarium: „Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 24 stycznia br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn, przy ul. Ratuszowej 2.

Seminarium tematyczne, w formie specjalistycznego wykładu, skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, a także do środowisk/ społeczności zainteresowanych  założeniem organizacji pozarządowej.

Seminarium jest bezpłatne, organizator zapewnia materiały i poczęstunek.

 

Kontakt:

Natalia Skoratko, natalia.skoratko@adelfi.pl , tel. 501-034-786