Zapraszamy przedsiębiorców na konferencję w Alytus

Uprzejmie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Powiatu Giżyckiego na konferencję organizowaną w ramach „Forum Przedsiębiorczości”, która odbędzie się w litewskim mieście Alytus w dniu 21 lutego 2012 r. 

W dniach 20 – 22 luty 2012 r. w Alytus obędzie się „Forum Przedsiębiorczości”, które jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku i  Szkołę zawodową  w Alytus.

Podczas „Forum” uczniowie szkół Powiatu Giżyckiego wraz z uczniami z Litwy będą prezentować potencjał przemysłowy i turystyczny firm z Powiatu Giżyckiego tj.: Hotel „Masovia”, Hotel „St Bruno”, Hotel „Zamek Ryn”, „Gospoda pod Czarnym Łabędziem”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko, ES System Wilkasy, Spółdzielnia Niegocin – Firma Łakomski, Firma Hydramet, Przedsiębiorstwo Jocz, Philips Kętrzyn.

Uczestnicy konferencji obejrzą jeden z pokazów podczas Forum oraz będą mogli zapoznać się z możliwościami nawiązania współpracy z firmami litewskimi i inwestowania w mieście Alytus.

Ze strony litewskiej uczestnikami konferencji będą przedsiębiorcy z Alytus i Druskiennik, władze samorządowe miasta Alytus, rejonu Alytus i rejonu Druskiennik oraz przedstawiciele litewskich organizacji gospodarczych.

Delegację Powiatu Giżyckiego tworzyć będą: Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz  Drzażdżewski, władze samorządowe, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z rynkiem pracy i kształceniem zawodowym.

Najważniejszymi członkami delegacji będą jednak przedsiębiorcy, dlatego też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 
Wyjazd na „Konferencję” odbędzie się zorganizowanym transportem w dniu 21.02.2012 r. z placu Piłsudskiego w Giżycku o godz. 6:00. Powrót do Giżycka przewidywany jest w tym samym dniu o godzinie  21:00.

W wyjeździe wezmą udział osoby, które potwierdzą chęć uczestnictwa u organizatora „Forum” telefonicznie  87 428 45 65 lub pocztą elektroniczną: edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl do dnia 14 lutego 2012 r.

 

„Forum” jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu Powiatu Giżyckiego reprezentowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i Centrum Edukacji Zawodowej w Alytus pod nazwą „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.