Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO

Starosta Giżycki zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”. 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 18 – 24 października 2011 r. na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko na wypełnionym formularzu, mailem na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl , faxem: (087) 428-55-06 bądź osobiście w pokoju 211.

Ogłoszenie [pobierz]

Projekt programu do konsultacji [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag DOC [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag PDF [pobierz]

Uchwała nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  [pobierz]

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji programu  [pobierz]