Zaproszenie do składania ofert na zakup używanego sprzętu komputerowego

Starosta Giżycki zaprasza do składania ofert na zakup używanego sprzętu komputerowego wymienionego w Załączniku.

Ofertę z podaniem nazwy sprzętu, numerem inwentarzowym sprzętu i proponowaną ceną należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w terminie do dnia 22 marca 2012 r. do godz. 1500.

Proponowana cena za używany sprzęt komputerowy nie może być niższa niż podana cena minimalna brutto.

Sprzęt zostanie sprzedany podmiotowi, który zaproponuje najwyższą cenę za dany sprzęt.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 09:15 w pokoju Nr 210 Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest Informatyk – Sławomir Maculewicz, tel. 87 428 59 58 w. 35. 

Można dokonać oględzin sprzętu codziennie w godz. od 8:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu się z Informatykiem.

pobierz treść ogłoszenia wraz z załącznikiem