Zaproszenie do udziału w Akademii Coachów Młodzieżowych

Program ACMFundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” zaprasza do udziału w pierwszej edycji Programu Akademia Coachów Młodzieżowych! Rekrutacja już ruszyła! ACM to półroczny program doskonalący kompetencje zawodowe, adresowany do pedagogów, trenerów, instruktorów artystycznych, pracowników instytucji kultury, bibliotek, świetlic i klubów młodzieżowych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, duszpasterzy i innych specjalistów pracujących z młodzieżą. Zgłoszenia do 21 kwietnia br.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2017 roku i obejmie 10 osób, które na co dzień pracują z młodzieżą w swoich środowiskach lokalnych. Będziemy podnosić standardy takiej działalności zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne, a także obszerna publikacja  „Akademia Enklawy – oddolny model animacji społeczno-kulturalnej młodzieży” znajdują się pod linkiem: http://alefundacja.pl/akademia-coachow-mlodziezowych/

Projekt upowszechnia rezultaty trzyletniej działalności Akademii Enklawy w Mrągowie, prowadzonej przez Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE”.

Aleksandra Lemańska
Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
+48 660 739 028
www.alefundacja.pl

Program ACM