Zaproszenie do udziału w jesiennej edycji warsztatów naturalnego języka migowego (PJM)

PFRON wznowił przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ok. 90% kosztów nauki języka migowego. W związku z tym, Fundacja Pro Actione, zaprasza do udziału w jesiennej edycji warsztatów naturalnego języka migowego (PJM).

Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, uniemożliwiającą bardzo często załatwianie codziennych, życiowych spraw.

Większość głuchych nie czyta po polsku ze zrozumieniem lub w ogóle, więc nie jest też w stanie przebrnąć przez tekst pisany! Oni potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem, teraz, w tej chwili, który choćby z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub „tylko” wskaże właściwe drzwi.

Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka głuchych i poznanie Kultury Głuchych. Prowadzimy ją w swobodnej atmosferze pełnych empatii osób oraz pod okiem czołowego lektora Polskiego Języka Migowego, twórcy programów oraz metodyki nauczania j. migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych, pasjonaty – dr Michała Garncarka.

Kluczowe dane kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:

Kurs: podstawowy PJM
Wstępne ramy czasowe: 16.IX – 26.XI.2023 r.
Liczba godzin dydaktycznych: 60
Cena: 980,00 zł (w edycji wiosna’23 PFRON finansował z tej kwoty 880,00 zł a uczestnik resztę, tj.  100,00 zł)
Realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn

W tym naborze kompletujemy grupę na zajęcia w trybie on-line (ok. siedem weekendów – sobota + niedziela) za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Jesteśmy też otwarci na zorganizowane grupy, zainteresowane zajęciami stacjonarnymi lub online lub hybrydowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz pytania, prosimy kierować pod nr telefonu 606 896 890 lub na e-mail: fundacja@proactione.org.pl

Prosimy poinformować nas o chęci uczestnictwa, niezależnie od równoległego ubiegania się w PFRON o dofinansowanie – tel. 606 896 890.

Wstępna informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania do kursu z PFRON:

UWAGA! Wnioski do PFRON należy składać indywidualnie, jako osoby fizyczne.

Dofinansowania dedykowane są dla osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej lub społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu swojego lub członka rodziny (do 95% dofinansowania). Dlatego w załączeniu znajdują się 3 wzory wniosków – w zależności od kategorii osoby wnioskującej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć lub przesłać do PFRON właściwy wniosek (najczęściej jest to wniosek Standard) oraz dodatkowo oświadczenie uzasadniające uczestnictwo w kursie od pracodawcy lub zaprzyjaźnionej organizacji wraz z pozostałymi dokumentami z załączników (tylko wniosek wymaga wypełnienia, pozostałe dokumenty wystarczy parafować).

PFRON obowiązuje rejonizacja działania, toteż np. dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego właściwym jest Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. (89) 722-90-35/00.

Dla uniknięcia błędów w dokumentach i kilkukrotnych wizyt w PFRON, prosimy wcześniej o kontakt z nami (tel. 606 896 890) – podpowiemy jak aplikować unikając zbędnych komplikacji.

O przyznaniu dofinansowania PFRON decyduje dostępność środków i kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Adam Rauba
FUNDACJA ProActione
tel. 606 896 890
e-mail: fundacja@proactione.org.pl

 

 

Program i terminarz kursu PJM A1 [pobierz]

PFRON wniosek – Standard – stały bezpośredni kontakt 16.IX-26.XI.2023 [pobierz]

PFRON wniosek – osoba z uszkodzonym słuchem 16.IX-26.XI.2023 [pobierz]

PFRON wniosek – rodzina osoby głuchej 16.IX-26.XI.2023 [pobierz]

Klauzula RODO [pobierz]