Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” zaprasza do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Zmiany – programu rozwoju kompetencji dla liderów małych wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich: sołtysów, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, wiejskich klubów sportowych, OSP, przewodniczących kół gospodyń wiejskich i innych grup nieformalnych, duszpasterzy oraz innych aktywnych działaczy społecznych. Zgłoszenia do 20 maja 2018 r.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Bycie liderem zmiany wymaga umiejętności bycia i towarzyszenia w procesie zmiany w swoim otoczeniu. Dzięki uczestnictwu w Akademii możecie Państwo podwyższyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

a. wykorzystywania osobistego potencjału do wprowadzania zmiany,

b. diagnozy społecznej w inicjowaniu zmiany,

c. zarządzania zmianą w małych wspólnotach lokalnych.

Na uczestników I edycji Programu Akademia Liderów Pozarządowych czeka tylko 10 miejsc.

Osoby ubiegające się o udział do dnia 20 maja 2018r. powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się pod adresem: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-zmiany

Tam też czekają na Państwa szczegółowe informacje dotyczące Programu.

 

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.