Zaproszenie na bezpłatne seminarium „Smart Villages”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział Olecko zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium stacjonarnym „Smart Villages – wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”
Termin: 4 czerwca 2024 r.; godz. 10.00 w Folwarku Łękuk Hotel SPA

Zaproszenie skierowane jest do: sołtysów, liderów społeczności wiejskiej, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, doradców.
Uczestnictwo proszę zgłaszać do 27 maja 2024r.
Organizator seminarium: Jadwiga Weisbrod, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665891872, email: j.weisbrod@w-modr.pl