Zaproszenie na bezpłatne seminarium tematyczne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne: „Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych”. Seminarium, w formie specjalistycznego wykładu, odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy Placu Wolności 1 B w Węgorzewie.

Każda organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do Urzędu Skarbowego rocznego sprawozdania finansowego. W większości z nich, rok obrotowy równa się kalendarzowemu, zatem koniec roku jest ostatnim momentem na uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie.

Podczas seminarium zostaną dokładnie omówione sprawozdawcze obowiązki organizacji wobec Urzędu Skarbowego. Dowiedzą się Państwo między innymi tego, na jakich wzorach sporządzić oraz do kiedy zatwierdzić i wysłać swoje sprawozdanie finansowe, a także tego co zrobić by uniknąć najczęściej pojawiających się błędów.

Seminarium tematyczne skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości w NGO.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (natalia.skoratko@adelfi.pl) lub telefonicznie: 501-034-786 (Natalia Skoratko), (87) 427-06-17 (Dominika Brożewicz) do dnia 10 grudnia br. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.