Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2018 pod hasłem: „W poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13 października 2018 roku w Zalesiu koło Olsztyna. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 października br.

Organizatorem Forum Inicjatyw Lokalnych jest stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych. W tym roku FIL odbędzie się w dniach 11-13 października 2018 roku w Hotelu Zalesie Mazury Active Spa w Zalesie koło Olsztyna.

Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach.

Program VII edycji FORUM INICJATYW LOKALNYCH
……………………………………………………………………………………
D Z I E Ń I / 11.10.2018 (czwartek)

12.00 – 13.00 Rejestracja
13.00 – 14.15 Obiad
14.30 – 15.30 Poznajmy się…spotkania w osadach
15.30 – 15.45 Przejście na spotkanie osadników
15.45 – 18.15 TEATR W KRĘGU: „I have a dream… tworzymy społeczność naszych marzeń”
18.15 – 19.00 Oficjalne otwarcie Forum Inicjatyw Lokalnych
Wystąpią przedstawiciele :
* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
* Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
* Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
* Ogólnopolskiej Rady Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Przedstawienie programu Forum Inicjatyw Lokalnych:
Małgorzata Woźna – koordynator, prezes AD REM, spółki non-profit

19.30 Kolacja wśród muzycznych dźwięków

……………………………………….…………………………………………
D Z I E Ń II / 12.10.2018 (piątek)

7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 – 9.15 Poranne aktywności:
4 żywioły (warsztaty prowadzone przez PES):
1. Powietrze – trening śmiechu
2. Ziemia – energetyczne przebudzenie
3. Ogień – taniec latino
4. Woda – spacer nad jeziorem

9.30 – 11.00 SPOTKANIA Z „ŻYWYMI KSIĄŻKAMI” (I tura)
Na przykładzie kilku modelowanych inicjatyw uczestnicy będą identyfikować kryteria sukcesu, trudności oraz tworzyć rekomendacje dla modelowej społeczności.

Cechy modelowej społeczności lokalnej:
1. Aktywna – domy sąsiedzkie, inicjatywy lokalne na rzecz ES, wolontariat;
2. Solidarna – funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych na przykładach polskich i holenderskich;
3. Przedsiębiorcza – rozwój przedsiębiorczości, kreowanie produktów turystycznych, partnerstwa lokalne;
4. Twórcza – kreowanie inicjatyw kulturalnych angażujących mieszkańców;
5. Otwarta na nowe trendy – badania, rozwój usług społecznych, innowacje społeczne;
6. Ucząca się – uczenie przed doświadczenie, kompetencje społeczno-interpersonalne, kursy liderów i animatorów;
7. Dbająca o tożsamość – tradycje, gawędy, gwara regionalna;
8. Czerpiąca z natury i tradycji – wykorzystywanie potencjału kulturowego i przyrodniczego do rozwoju.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 SPOTKANIA Z „ŻYWYMI KSIĄŻKAMI” (II tura)
Każdy uczestnik spotkania będzie mógł wziąć udział w 2 wybranych warsztatach (odrębne tematy w I i II turze)
13.00 – 14.30 Obiad
15.00 – 17.00 TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ: warsztaty prowadzone przez PES
Bezpośrednie spotkania z przedsiębiorstwami społecznymi i podmiotami ekonomii społecznej w ramach 3 stref: I. produkty / II. usługi / III. inspiracja
prowadzone przez kilkanaście podmiotów z woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo uczestnicy FIL mają możliwość zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym okienka informującego organizatorów, że chcą pokazać swoje produkty/usługi/działania w ramach jednej ze stref.

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.00 – 19.30 SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE – w poszukiwaniu gestów solidarności w społecznościach lokalnych
20.30 FILWOOD: bal osadników – kolacja, stół regionalnych smakołyków, potańcówka.

……………………………………………………………………………………
D Z I E Ń III / 13.10.2018 (sobota)

7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 – 9.15 Poranne aktywności:
4 żywioły (warsztaty prowadzone przez PES):
1. Powietrze – trening śmiechu
2. Ziemia – energetyczne przebudzenie
3. Ogień – taniec
4. Woda – spacer nad jeziorem
9.30 – 10.15 Refleksyjni praktycy – tezy dotyczące rozwoju społeczności lokalnych Polski Wschodniej:
* Wymiar społeczny – Wiesława Przybysz
* Wymiar przedsiębiorczości – Jarosław Kuba
* Wymiar współpracy – Maciej Bielawski
10.15 – 13.15 OPEN SPACE
„W poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej” / facylitatorzy: Wojciech Zawisz i Michał Szpora.

Przerwa kawowa ciągła podczas open space

13.15 – 13.45 Podsumowanie:
* Czy udało się stworzyć model – refleksja i wnioski po warsztatach open space
(Wojciech Zawisz – Fundacja DO);
* Perspektywy współpracy na rzecz rozwoju ES w Polsce Wschodniej
(Karolina Jarosz – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach);
* Forum Inicjatyw Lokalnych – czy ta idea jest warta kontynuacji?
(Maciej Bielawski – przedstawiciel ogólnopolskiej Sieci OWES).

13.45 – 14.45 Obiad
15.00 Powroty do domu

W celu zgłoszenia się na Forum Inicjatyw Lokalnych prosimy wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/SE4cbOxUQauQsC422

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 października 2018 roku.

Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, liderów, edukatorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wszystkich Państwa zachęcamy do promowania wydarzenia w swojej okolicy, wśród instytucji, organizacji, społeczności, które mogą być zainteresowane wzięciem w nim udziału.