Zaproszenie na III Międzynarodowe Biennale Sztuki Wizualnej Alytus. „Miara Sztuki. Horyzont Wydarzeń.”

Organizacja pozarządowa Public Enterprise „EGARTA” (Alytus, Litwa) zaprasza profesjonalnych twórców sztuki wizualnej z powiatu giżyckiego do udziału w organizowanym i przygotowywanym III Międzynarodowym Biennale Sztuki Alytus „Miara Sztuki. Horyzont Wydarzeń.” Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2019 r. w przestrzeni wystawowej Centrum Kultury i Komunikacji Miasta Alytus (1B, ul. Pramonès, LT – 62175 Alytus, Litwa). Otwarcie nastąpi 14 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 (czasu litewskiego).

Celem kluczowym wydarzenia jest szerzenie idei współczesnej sztuki wizualnej w Alytusie oraz miastach partnerskich na Litwie i za granicą, znajdujących się w dużej odległości od wiodących ośrodków kultury i sztuki. Do głównych priorytetów należy promowanie i zaangażowanie utalentowanych, ale mniej znanych artystów, których prace są rzadziej prezentowane od dzieł znanych i uznanych twórców.

Warunki uczestnictwa kandydatów:

Przedstawienie nie prezentowanych dotychczas w Alytusie 3-5 prac plastycznych stworzonych w latach 2017-2019 (obszar, technika wykonania i format dowolne).

Wysłanie do 26 maja 2019 r. (do 23.59 czasu litewskiego):

 – wypełnionych formularzy (kwestionariusz uczestnika i metryka pracy),

– opisanych zdjęć zgłaszanych prac (rozdzielczość 2-5 Mb, 300 dp). Planuje się wydanie cyfrowej wersji katalogu Biennale.

Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście pocztą elektroniczną do 29 maja 2019 r.

Wybrane prace należy dostarczyć do  Centrum Kultury i Komunikacji Miasta Alytus (1B, ul. Pramonès, LT – 62175 Alytus, Litwa) w dniu 11 czerwca 2019 r. między 10.00 a 17.00 czasu litewskiego.

Dostarczone prace muszą być całkowicie gotowe na wystawę. Etykieta musi znajdować się w „nie wizualnej” przestrzeni pracy i posiadać czytelny napis.

Prace eksponowane mechanicznie muszą być zapakowane w pakiet multipleksowy, oznaczony (czytelnie podpisany).

Po zakończeniu Biennale prace należy odebrać z Centrum Kultury i Komunikacji Miasta Alytus (1B, ul. Pramonès, LT – 62175 Alytus, Litwa) 17 lipca 2019 r. między 10.00 a 17.00 czasu litewskiego.

Dostarczanie i odbiór dzieł artystów z zagranicy może być realizowane zgodnie z odrębną umową.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć reprodukcyjnych, wideo i innych materiałów z prac Biennale bez żadnych ograniczeń w zakresie marketingu, reklamy, edukacji i podobnych działań kulturalnych oraz w innych trybach związanych z tym i innymi projektami w dowolnych mediach.

Adres domowy kandydata (uczestnika), numer telefonu, adres e-mail są poufne i przechowywane w bazie danych organizacji „EGARTA” i nie mogą być podawane do wiadomości publicznej oraz przekazywane osobom trzecim.

Organizator w niektórych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków uczestnictwa w Biennale.

 

Do pobrania:

Informacje na stronie internetowej litewskiego stowarzyszenia artystów: http://ldsajunga.lt/NAUJIENOS-1848

Dokumenty (warunki uczestnictwa, kwestionariusz uczestnika, metryka pracy) http://ldsajunga.lt/Dokumentai

Organizator Biennale: Organizacja pozarządowa Public Enterprise „EGARTA” (Alytus, Litwa)

Partnerzy: Centrum Kultury i Komunikacji Miasta Alytus, Związek Artystów Litewskich, Galeria Sztuki „Ado Galeria”

Dyrektor Biennale: Evaldas Grinius, tel. +370 62872425

Dyrektor artystyczny: Arturas Makštutis – Maksymilianas, tel. +370 68893939

Kuratorzy: Evaldas Grinius, Arturas Makštutis – Maksymilianas.

 

Sztuka Wizualna Alytus

Tel. +370 62872425

E-mail: alytus.biennial.lt@gmail.com

https://www.facebook.com/menas.alytus

 

Kwestionariusz uczestnika – wersja angielska  [pobierz]

Metryka pracy – wersja angielska [pobierz]

Warunki uczestnictwa – wersja angielska [pobierz]