Zaproszenie na konferencję

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR, w szczególności uczestników i odbiorców działań poprzednich edycji CAS-u na konferencję inaugurującą projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – Postaw na Wolontariat!”, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r.

Projekt realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w okresie 01.05.2018r. – 30.11.2019r. dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału 3 sektora oraz rozwój wolontariatu na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyrównanie szans 30 organizacji słabo rozwiniętych poprzez pomoc informacyjną, szkoleniową, doradczą i praktyczną w oparciu o działanie CAS w okresie od 01.05.2018r.- 30.11.2019r.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. +48 87 427 06 17 lub mailowo: biuro@caswegorzewo.pl

 

 

Program konferencji:

12.45 – 13.00  Rejestracja uczestników.

13.00 – 13.15  Powitanie uczestników. Przedstawienie programu konferencji.

13.15 – 14.15  Przedstawienie założeń projektu pn. „Centrum Animacji Społecznej – postaw na wolontariat!”, planowanych do realizacji działań oraz zakładanych rezultatów – pani Barbara Dawcewicz – Koordynator projektu.

14.15 – 14.30  Przerwa kawowa.

14.30 – 15.30  Prezentacja rezultatów i osiągnięć poprzednich edycji projektu CAS – pani Dominika Brożewicz – Doradca /Animator CAS.

15.30 – 15.50  Poczęstunek.

15.50 – 16.50  Wystąpienie pani Beaty Bartnik – Prezesa Stowarzyszenia KAL – przedstawienie dobrych praktyk oraz osiągnięć stowarzyszenia,

jako beneficjenta poprzedniej edycji FIO.

16.50 – 17.50  Panel dyskusyjny uczestników konferencji, wymiana doświadczeń.

17.50 – 18.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji.