Zaproszenie na konferencję – doradztwo edukacyjno-zawodowe


Konferencja dla dyrektorów szkół z woj. warmińsko-mazurskiego dotycząca pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wojewódzkiej, której celem jest prezentacja założeń pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół, placówek i osób realizujących zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Dzięki pilotażowi wszystkie publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z województwa warmińsko-mazurskiego zyskają możliwość kompleksowego wsparcia we wdrożeniu nowych rozwiązań systemowych, dotyczących doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Konferencja odbędzie się w dniach 12 oraz 13 września br. w Olsztynie, w Hotelu Park przy ul. Warszawskiej 119, w godzinach 10.00 – 15.00.

Uczestnicy:

dyrektorzy szkół publicznych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym:

  • 12 września z powiatów: m. Olsztyn, olsztyński, szczycieński, nidzicki, mrągowski, kętrzyński, giżycki, piski, ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski
  • 13 września z powiatów: m. Elbląg, elbląski, nowomiejski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, iławski, działdowski, ostródzki

Konferencja organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu systemowego „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie).

Program, zaproszenie oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie: www.koweziu.edu.pl ;

bezpośredni odnośnik na stronę konferencji