Zaproszenie na otwarcie wystawy

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku, Dyrekcja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku oraz Andrzej Arian – koordynator, zapraszają na otwarcie wystawy pt.
„Agresja sowiecka 17.09.1939 r. Polska północno-wschodnia”, które odbędzie się 14 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 16.00 w auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, ul. Kopernika 5. Wykład inauguracyjny wygłoszą: Waldemar Tyszuk i Radosław Wnorowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy także w dniach od 15 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w godz. 8.00-16.30 w auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Kopernika 5. Prezentowany będzie również film dokumentalny pt. „Agresja sowiecka”.
Informacje i zgłoszenia grup zorganizowanych:
sekretariat ZDZ tel/fax. 87 428 22 16