Zaproszenie na seminarium

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi! Fundacja Civis Polonus zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad) z województwa warmińsko-mazurskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się dnia 18.02.2022 r.

Seminarium jest poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

Rejestracja trwa do 11 lutego 2022 r.:

https://warmia-mazury-seminarium-o-korzysciach-z-partnerstw.konfeo.com/pl/groups

 


 

Seminarium „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”

18.02.2022 r., godz. 10.00-15.00

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM


10:00 – 10:25 | Otwarcie seminarium
10:25 – 11:00 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego. Spojrzymy też z bliska na sytuację młodzieży i organizacje regionu.
11:00 – 11:30 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część I
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST – młodzieżowe rady gminy.
11:30 – 12:00 | Przerwa
12:00 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część 2
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych.
13:10 – 13:50 | Praca w grupach warsztatowych
Refleksja nad propozycją sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych
13:50 – 14:10 | Przerwa
14:10 – 14:50 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !? Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych
14:40 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu. Podsumowanie seminarium.

Więcej o projekcie:

http://civispolonus.org.pl/projekt/mocniejsze-ngosy-dla-edukacji-i-aktywnosci-obywatelskiej-mlodych/