Zaproszenie na seminarium

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne seminarium pt. „ABC księgowości w organizacji pozarządowej”.

Seminarium odbędzie się 22 października 2020 r.  w godz. 15.00-19.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku przy ul. 3 Maja 11  1 i 2.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Teresa Piątek:
e-mail: teresa.piatek@adelfi.pl
kom. 502 112 194

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz słodki poczęstunek.