Zaproszenie na spotkanie

Wolontariat na rzecz osób potrzebujących wsparcia i otoczenia lokalnego stanowi ważny element życia społecznego. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w działania wolontariackie daje wiele korzyści zarówno osobom świadczącym nieodpłatną pracę, jak i grupom, instytucjom czy organizacjom z niej korzystającym, a także całemu środowisku lokalnemu. Rodzi się zarazem pytanie, czy wolontariat w naszym regionie jest rozwinięty w stopniu satysfakcjonującym, a także czy istniejące instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe dają odpowiednie podstawy do działania w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie, którego głównym tematem będzie stan rozwoju wolontariatu w powiecie giżyckim oraz kierunki niezbędnych zmian w tym zakresie. W drugiej części spotkania poruszymy zaś istotną dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tematykę rozliczania zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 10.00-12.30 w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Alei 1 Maja 14 (sala konferencyjna urzędu).

Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia ESWIP, które wspólnie prowadzą badania wolontariatu w naszym regionie w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, a także wspierają rozwój potencjału i kompetencji liderów w różnych obszarach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzą: Joanna Glezman, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Izabela i Marek Jurzyńscy, animatorzy ze Stowarzyszenia ESWIP.

Ze względów organizacyjnych poproszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod numerem tel. (87) 428‑59‑58 wew. 59 lub e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl w terminie do 21 marca 2023 r.

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

zaproszenie na spotkanie 23.03.2023