Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Adelfi wraz z Bankiem Żywności w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne, w których będziecie mogli Państwo zapoznać się z modelami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, poznać harmonogram działań, jak i szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia grantowego.

Bank Żywności w Olsztynie, jako organizacja pozarządowa od ponad 20 lat realizuje działania związane z walką z ubóstwem, eliminacją głodu i osiąganiem bezpieczeństwa żywnościowego. Współpracuje z organizacjami regionu, szkołami, przedszkolami w zakresie edukacji dotyczącej niemarnowania żywności, zdrowej, zbilansowanej diety i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Grupą docelową podejmowanych działań są osoby potrzebujące wsparcia żywnościowego, społecznego i zawodowego.

Prowadzona przez Bank aktywizacja społeczna i zawodowa osób przyczyniła się do pozyskania z CITI FUNDATION środków finansowych na realizację projektu nt. „Food is the Greatest Human Need Program” – „Żywność największą potrzebą człowieka”. Ideą projektu jest zbudowanie i wdrożenie modelu przedsiębiorczości społecznej, zwiększającego dostępność do gotowego posiłku dla osób o niskich dochodach, bezpłatnej żywności oraz możliwość zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem w lokalnych społecznościach. Ponadto tworzone w ramach projektu przedsiębiorstwa społeczne realizować będą zadania z zakresu aktywizacji społecznej poprzez zbudowanie i wdrażanie modeli ogrodu społecznego lub lodówki społecznej lub sklepu społecznego. Na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego ze środków projektu, konsorcjum może pozyskać grant finansowy.

Dodatkowo będą mogli Państwo posłuchać o prowadzonym przez Stowarzyszenie Adelfi projekcie OWES. Celem projektu jest rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 500 osób i 150 Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES/PS lub ich wspierania, a także do podjęcia zatrudnienia przez 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 40 nowopowstałych lub istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, ul. Kościuszki 27a w godzinach 9:30-13:00.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE: https://forms.gle/dtYAcpY5naG9wFtT6 

 

Zaproszenie [POBIERZ]

Program spotkania [POBIERZ]

 

 

Kontakt:

Agnieszka Dobosz-Szmigiel: agnieszka.szmigiel@bankizywnosci.pl (690-527-430)

Damian Strzała: damian.strzala@adelfi.pl (573-086-265)