Zaproszenie na szkolenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na jednodniowe szkolenia otwarte w miesiącu lutym: „Podstawy księgowości w podmiocie ekonomii społecznej” (09.02.) oraz „Skąd wziąć pieniądze na działania: pisanie projektów, działalność odpłatna, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych” (16.02.).
 

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Terminy szkoleń
 
9 lutego 2019 r. (sobota) – Podstawy księgowości w podmiocie ekonomii społecznej,
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach [pobierz]

16 lutego 2019 r. (sobota) – Skąd wziąć pieniądze na działania: pisanie projektów, działalność odpłatna, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych.

 

 

Szkolenia odbędą się w Ełku, przy ul. Małeckich 3 lok. 36.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W programie szkoleń m.in.:

  • podstawy prawne prowadzenia księgowości,
  • struktura przychodów i kosztów oraz plan kont,
  • obowiązki sprawozdawcze w podmiotach ekonomii społecznej,
  • źródła przychodów w organizacjach pozarządowych,
  • działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowej.

Rekrutacja

Na każde ze szkoleń prowadzona jest oddzielna rekrutacja:
 
• Podstawy księgowości w podmiocie ekonomii społecznej – na zgłoszenia czekamy do 7 lutego br. do godz. 12.00.
 
• Skąd wziąć pieniądze na działania: pisanie projektów, działalność odpłatna, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych – na zgłoszenia czekamy do 14 lutego br. do godziny 12.00.
 
 
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.
 
 
Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.