Zaproszenie na szkolenie

Chcesz nauczyć się pisać projekty – poznać podstawy logiki projektowej, dowiedzieć się jak określić cele i rezultaty projektu, zaplanować harmonogram i budżet? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na dwudniowe szkolenie otwarte z logiki projektowej, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2020 r. w Giżycku.

Temat szkolenia: „Od pomysłu do projektu – logika projektowa”

Termin i miejsce: 07-08.11.2020 r. (sobota, niedziela)

Giżycko (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie)

Czas trwania szkolenia:

7 listopada 2020 r. godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

8 listopada 2020 r. godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 4 listopada 2020 r. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlXK52SNz-XwUWZryy4SA5BVKb6B4OM0zC_hBTExmUs24OxA/viewform?usp=sf_link

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały dydaktyczne.

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

 

Program szkolenia [POBIERZ]