Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w trybie online.

Temat szkolenia: „Wypalenie i stres w działaniach społecznych – jak działać skutecznie i w równowadze”

Termin i miejsce: 05-06.12.2020 r. (sobota, niedziela)
Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM.
 
Czas trwania szkolenia: 5 grudnia godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 6 grudnia godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia:
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • Czym jest stres i wypalenie oraz ich syndromy;
  • Jak reagujemy na stres, jego umiejscowienie w ciele i emocjach;
  • Metody redukcji stresu oraz sposoby regulacji emocji;
  • Jak rozpoznawać własne granice i umieć je stawiać;
  • Umiejętność określania potrzeb i asertywność.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 01.12.2020 r. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ud5CfINll7gvPN1whZw7zJ0OyVWDbd4vgPX13OFJe8s1qQ/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają na e-maila do wypełnienia deklarację uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” (jeśli nie wypełniali jej wcześniej). Odesłanie skanu na e-maila: paulina.muklewicz@adelfi.pl będzie warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Program szkolenia [POBIERZ]

Zaproszenie na szkolenie [POBIERZ]