Zaproszenie na szkolenie

Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać zasady organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2021 r. w Ełku.

Temat szkolenia: „Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Termin i miejsce: 24-25.07.2021 r. (sobota, niedziela)

Szkolenie odbędzie się w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia: Urszula Trubacz – certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.

Czas trwania szkolenia:

24 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

25 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.
  • Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.
  • Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.
  • Czym jest moderacja i jej elementy.
  • Czym jest facylitacja i jej elementy.
  • Ćwiczenia praktyczne.

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń: Aby się zgłosić należy do dnia 20 lipca br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dQuaexPsl8s7ZLjUco3CgNVVC7ArvekrZfg4rHF0F7zlUA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

 

Program szkolenia [POBIERZ]