Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na pierwsze z serii szkoleń pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO?Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. w Ełku.

Trener szkolenia: Urszula Podurgiel

Termin szkolenia: 26-27 kwietnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Ełk (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego)

Celem szkolenia jest omówienie głównych źródeł finansowania działań w organizacjach pozarządowych, zapoznanie uczestników z dostępnymi formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz wyjaśnienie różnic między działalnością odpłatną i działalnością gospodarczą w PES. Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Kto może wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 22 kwietnia br. (do godziny 12.00) wysłać formularz zgłoszeniowy na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

Szkolenia o tej samej tematyce będą organizowane we wszystkich powiatach subregionu ełckiego. W związku z tym na szkolenie w dniach 26-27 kwietnia br. w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z powiatu ełckiego.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na kolejne szkolenia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu. Zapraszamy do śledzenia strony www.adelfi.pl

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Program szkolenia [pobierz]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach [pobierz]