Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „RODO krok po roku. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”, które odbędzie się w dniach 23-24.05.2019 r. w Ełku.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą z powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego. Jest to bezpłatne szkolenie otwarte. Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Temat szkolenia: „RODO krok po roku. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”

Termin i miejsce: 23-24.05.2019 r. (czwartek, piątek), Ełk (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1)

Czas trwania szkolenia:
23 maja godz. 9:00-16:00 (z przerwami)
24 maja godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny:
Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe – definicja i podstawy przetwarzania.
Czynności przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.
Inspektor ochrony danych osobowych – rola i zadania.
Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie społecznym.
Analiza ryzyka jako podstawa przetwarzania danych osobowych.
Polityka przetwarzania danych osobowych.
Konsekwencje przetwarzania danych niezgodnie z przepisami.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 20 maja br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

 

 

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Regulamin rekrutacji [pobierz]