Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się” w Giżycku oraz Powiat Giżycki ma przyjemność zaprosić członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej na szkolenie z zakresu: „Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną”, które odbędzie się 28 września 2019 r.

W szkoleniu mogą brać udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie miasta Giżycko lub powiatu giżyckiego.
Udział w szkoleniu pozwoli na zwiększenie wiedzy odnośnie jednostki chorobowej jakim jest otępienie starcze.

Szkolenie odbędzie się: 28 września 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku, ul. 3 Maja 11 lok. 1 i 2.

Pierwsza edycja szkolenia skierowana będzie dla opiekunów medycznych Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.

Druga edycja szkolenia dla członków rodzin, przyjaciół, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Rekrutacja: od 5.09.2019 r. do 15.09.2019 r.

Ilość miejsc ograniczona: 20 osób

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt: Aleksandra Furtak, tel. 721105906, e-mail: alex81@autograf.pl

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Spotkanie rejestrowane foto-video. Uczestnictwo w spotkaniu jest wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku na stronach internetowych organizatorów i w mediach.

Zadanie pt. „Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną – działania edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby Picka, łagodne zaburzenia poznawcze” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.