Zaproszenie na szkolenie on-line

W związku w wejściem w życie w dniu 6 września 2021 r. kolejnych przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na szkolenie on-line dot. przepisów obowiązujących organizacje pozarządowe zgodnie z tą ustawą.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia m.in. z zakresu definicji dostępności, warunków spełnienia wymagań dostępności, obowiązków JST związanych z dostępnością przy organizacji otwartych konkursów ofert dla NGO, zapisów w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi, kontroli spełnienia wymagań dostępności itp.

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Sadło, która od lat świadczy usługi szkoleniowe i doradcze dla JST oraz NGO, wieloletnia trenerka, konsultantka i autorka publikacji poradniczych dla organizacji pozarządowych. Pani Katarzyna Sadło to wieloletnia prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, związana także z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca i Stowarzyszeniem Dialog Społeczny, członkini zarządu Fundacji dla Polski.

Szkolenie odbędzie się 6 września 2021 roku (poniedziałek) w godz. 16.00-19.00 na profesjonalnej platformie – WEBEX. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na e-mail: op@warmia.mazury.pl do dnia 2 września br. (w zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, miejscowość i adres e-mail, na który 6 września br. zostanie Państwu przesłany link do szkolenia). Po spotkaniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: (89) 512 58 75 lub (89) 512 58 81 (Maja Świtkowska, Katarzyna Mederska-Grabowska).

Program spotkania:
15.30 – 15.55 – logowanie uczestników
16.00 – 16.05 – rozpoczęcie spotkania – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
16.05 – 18.50 (w tym przerwa) – szkolenie dot. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja – Katarzyna Sadło
18.50 – 19.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania – Joanna Glezman