Zaproszenie na szkolenie on-line

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jak robić to prawidłowo, nie popełnić błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte z księgowości (13-14 listopada br.), które poprowadzi Kinga Wołotkiewicz.

Temat szkolenia:  „Aspekty finansowo-księgowe oraz sprawozdawczość finansowa w PES”

Termin i miejsce: 13-14.11.2020 (piątek, sobota)

 Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM.

Czas trwania szkolenia:

13 listopada 2020 r. godz. 15.00-20:00 (z przerwami),

14 listopada 2020 r. godz. 9:00-17.30 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Podstawowe akty prawne regulujące działalność PES pod względem formalno-prawnym oraz rachunkowym;
  • Odpowiedzialność członków zarządu PES;
  • Przychody i koszty w organizacji oraz plan kont;
  • Dokumentacja finansowo-rachunkowa w organizacji;
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
  • Sprawozdawczość finansowa w organizacji.

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 09.11.2020 r. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU8awnFjtjxQAvzHN5SAYkgNzXH_xA8DMk1j0xlX68UJHdYg/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają na e-maila do wypełnienia deklarację uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” (jeśli nie wypełniali jej wcześniej). Po odesłaniu skanu na e-maila: paulina.muklewicz@adelfi.pl otrzymają Państwo link umożliwiający udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Program szkolenia [POBIERZ]