Zaproszenie na szkolenie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!!!
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dot.  zasad udziału w konkursie  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkania zostaną przeprowadzone:

  • w Olsztynie10 grudnia br., w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, czas trwania:  godz. 9.30 – 13.00; oprócz prezentacji i dyskusji nad udziałem w konkursie FIO, pod koniec spotkania zostanie przedstawiona działalność Punktu Informacji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (15 min).
  • w Ełku10 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,  czas trwania w godz. 16.00- 19.00.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa  w ww. spotkaniach do dnia 8 grudnia br.:

»  kontakt  w Olsztynie – Elżbieta Mierzyńska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89/512 58 76 (mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl).

»  kontakt w Ełku – Małgorzata Król, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego , tel. 87/ 621 65 32 (mail: m.krol@warmia.mazury.pl)

 Program spotkania:

Zostaną przedstawione zasady realizacji zadań/projektów w ramach konkursu FIO 2015, dotyczące głównie następujących kwestii:

– podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie,

– zasad wypełniania ofert, otrzymania dotacji,

– kryteriów ogólnych i szczegółowych oceny,

– procedury oceny i przyznawania dotacji oraz komponentów.

Dodatkowo  przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Spotkanie prowadzić będą: pan Stefan Kołucki z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ekspert –  Pani Monika Michniewicz.

Realizatorem organizacyjnym spotkań jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.