Zaproszenie na szkolenie z logiki projektowej

Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak ubrać go w ramy projektowe? Chcesz dowiedzieć się  jak opracować budżet i harmonogram projektu? Zapisz się na szkolenie z logiki projektowej!

Temat szkolenia: „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Termin: 18-19 listopada 2022 r. (piątek/sobota)

Miejsce szkolenia: 19-300 Ełk, ul. J.H. Małeckich 3  (piątek lok. 25, sobota lok. 36)

Trenerka: Urszula Trubacz

Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne. Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Rekrutacja: Aby się zgłosić należy do dnia 14 listopada br. (do godz. 10:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWjOeDpkfpGLP_L73qqptQ0G1zlZFRh_NaiTe2pWXANZvinQ/viewform?usp=sf_link

Informacje o naborze znajdziesz również na naszej stronie internetowej: https://www.adelfi.pl/,,pisanie-projektow-krok-po-kroku-czyli-logika-projektowa—zapraszamy-na-szkolenie-z-logiki-projektowej.html

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

 

program_szkolenia_18-19_11_2022-1

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_szkoleniach_(aktualizacja_03_2021)-3