Zaproszenie na szkolenie z logiki projektowej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na dwudniowe szkolenie otwarte z logiki projektowej, które odbędzie się w dniach 5-6 września 2020 r. w Gołdapi.
Temat szkolenia: „Od pomysłu do projektu – logika projektowa”

Termin i miejsce: 05-06.09.2020 r. (sobota, niedziela)
Gołdap (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie)
 
Czas trwania szkolenia: 5 września godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 6 września godz. 9:00-16:00 (z przerwami)
 
Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.
Szczegółowy program szkolenia [pobierz]

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.
 

Tryb zgłoszeń:Aby się zgłosić należy do dnia 02.09.2020r. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP1w1vGuQ6DSa2gvScxgN3eEd3gPNARDiAghRAlBAApbMMTQ/viewform?usp=sf_link

Więcej informacji o szkoleniu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://adelfi.pl/logika-projektowa-%E2%80%93-owes-elk-zaprasza-na-szkolenie-otwarte-5-6092020-w-goldapi,2880.html