Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI, zaprasza w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. na bezpłatne szkolenie otwarte pt. „Aspekty finansowo-księgowe w PES”. Szkolenie poprowadzi Kinga Wołotkiewicz, ekspert w kwestiach księgowo-finansowych podmiotów ekonomi społecznej.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Podstawowe akty prawne regulujące działalność PES pod względem formalno-prawnym oraz rachunkowym;
  • Ustawa o rachunkowości i polityka rachunkowości;
  • Przychody i koszty w organizacji oraz plan kont;
  • Dokumentacja finansowo-rachunkowa w organizacji;
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
  • Sprawozdawczość finansowa w organizacji;

Szczegółowy program znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępnym poniżej regulaminem szkoleń i wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia osób czekamy do 22 sierpnia br. (do godz. 16.00). Formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA! Miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 25-26.08.doc
Program szkolenia 25-26.08.doc
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach[3].pdf

Źródło informacji: http://adelfi.pl/aspekty-finansowo-ksiegowe-w-pes,2399.html