Zaproszenie na warsztaty

WARSZTATY ODWOŁANE

17 marca br. odbędą się warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli historii i języka polskiego w oparciu o tekę edukacyjną „Zbrodnia Pomorska 1939 r.” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, Delegaturę IPN Bydgoszczy.

Warsztaty pt. „Zbrodnia Pomorska 1939 r.” w oparciu o w/w pakiet IPN poprowadzi Pan Mirosław Sprenger z Delegatury IPN Bydgoszczy – współautor teki edukacyjnej.

Podczas warsztatów przewidziano pokaz filmu dokumentalnego pt. „Karolewo 1939”, wszyscy uczestnicy otrzymają w stosownym czasie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Temat warsztatów: „Zbrodnia Pomorska 1939 r.”

Termin: 17 marca 2020 r. (wtorek)

Godz.: 10.00 – 13.00

Miejsce: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, ul. Kopernika 5, tel. (87) 428-22-16