Zaproszenie na wizytę studyjną

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do Gdańska w dniach 5-6 listopada br. Tematyka wizyty – Mieszkalnictwo wspierane.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić miejsca, które w różny sposób wykorzystują mechanizmy wsparcia dla poszczególnych grup odbiorców pomocy, tj. osób z niepełnosprawnościami, samotnych matek czy osób bezdomnych.

Program obejmuje m.in. wizytę w:
– Mieszkaniach wspomaganych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych,
– Mieszkaniach wspomaganych na osiedlu Sitowie,
– Domu Ekologicznym Dolne Młyny – TPBA Gdańsk
– Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi:
Mieszkania ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością Dąbka – PSONI Gdańsk
Mieszkania wspomagane na Świrskiego – TPBA Gdańsk, PSONI

W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości organizatora o zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż liczba zakwalifikowanych osób z jednego powiatu nie przekroczy 3 osób.

Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc będą umieszczane na liście rezerwowej, a w przypadku zwolnienia się miejsc zostaną wpisane na listę uczestników wyjazdu.

 

Program wizyty [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 

Kontakt: 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

ul. 3 Maja 11 lok. 1 i 2

11-500 Giżycko

tel. 501 034 786