Zaproszenie na XIII obchody Dnia Różowej Wstążeczki

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” zaprasza mieszkańców Giżycka i powiatu giżyckiego na XIII obchody Dnia Różowej Wstążeczki pod hasłem „Rak piersi nie zna metryki”, które odbędą się 19 października 2019 r. o godz. 16:30 w Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8. Patronat nad przedsięwzięciem, współfinansowanym ze środków budżetowych miasta Giżycka, objął Pan Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz.