Zaproszenie Zarządu Województwa do konsultacji społecznych dot. projektu Programu współpracy z NGO

Zaproszenie Zarządu Województwa do konsultacji społecznych dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Poniżej dokumenty do pobrania:

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Projekt Programu Współpracy 2024

Zaproszenie do konsutlacji PW 2024