Zapytanie ofertowe – przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

Starostwo Powiatowe w Giżycku wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na przewóz zwłok lub szczątków osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu giżyckiego.

Składanie ofert: do 14 marca 2023 r. do godz. 10:00.

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: fundusze2@gizycko.starostwo.gov.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko; w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dla Powiatu Giżyckiego na przewóz zwłok”.

Szczegóły (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy i projekt umowy) znajdują się pod linkiem:
https://bip.powiatgizycki.pl/zamowienia_publiczne/137/636/Zapytanie_ofertowe_z_ogloszeniem_na_swiadczenie_uslugi_polegajacej_na_przewozie_zwlok_osob_zmarlych_lub_zabitych_w_miejscach_publicznych_na_terenie_powiatu_gizyckiego/

1. ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEWÓZ ZWŁOK

2. ZAŁĄCZNIK NR 1_formularz_ofertowy_2023

3. PROJEKT UMOWY Z ZAŁĄCZNIKIEM 2023